Χορήγηση Βεβαίωσης Θαλάσσιας Υπηρεσίας για το οικονομικό επίδομα που παρέχεται απο τον Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ)

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ(ΕΛΟΕΝ)

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Προσκόμιση Ναυτικού Φυλλαδίου ενδιαφερομένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Τα ανωτέρω δικαιολογητικά - προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτεΛιμενική Αρχή.

 

- Πηγή: https://www.ynanp.gr/ -

   logo3c
Επικοινωνήστε μαζί μας...

Χορήγηση κατ΄εξαίρεση Άδειας Ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητος

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Χορηγείται σε Πλοιάρχους ή Μηχανικούς Γ΄ Τάξεως προκειμένου να ναυτολογηθούν ωςΠλοιάρχοι Β΄ ή Μηχανικοί Β΄ Τάξεως αντίστοιχα.
 • Η χρονική διάρκεια ισχύος της αδείας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
 • Η ναυτολόγηση του ναυτικού στο πλοίο πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοσητης αδείας διαφορετικά η άδεια παύει να ισχύει.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Φωτοαντίγραφο κατάλληλου πιστοποιητικού.• Θαλάσσια υπηρεσία Αξιωματικού φυλακής γέφυρας ή μηχανής τουλάχιστον 12 μήνες σεπλοία άνω των χιλίων (1000) κόρων ολικής χωρητικότητας ή συνολικής ιπποδύναμης άνωτων εξακοσίων (600) ίππων αντίστοιχα.
 • Σημείωμα Γ.Ε.Ν.Ε. ότι δεν προσφέρονται προσοντούχοι ναυτικοί με την αιτούμενηειδικότητα για το συγκεκριμένο πλοίο.
 • Φωτοαντίγραφο Ν.Φ. ( σελίδα με ληφθείσα άδεια αναχώρησης από ΚΛΠ/ΤΕΝ) ήβεβαίωση εταιρείας (ότι ο ναυτικός είναι ναυτολογημένος στο πλοίο ….. από ……) γιαναυτικό που είναι ήδη ναυτολογημένος στο πλοίο.
 • Αίτηση

 

- Πηγή: https://www.ynanp.gr/ -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

Επανάληψη του Ναυτικού Επαγγελμάτος από Συνταξιούχο Ναυτικό

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Προϋποθέσεις οικείων διατάξεων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ναυτικού για την επιστροφή του ναυτικού φυλλαδίουτου, προκειμένου να ναυτολογηθεί σε συγκεκριμένο πλοίο.
 • Αίτηση της Ναυτιλιακής Εταιρείας για το πλοίο και την ειδικότητα που θαναυτολογηθεί ο παραπάνω ναυτικός.
 • Κάρτα υγείας ναυτικού.
 • Φωτοτυπία Απόφασης συνταξιοδότησης από ΝΑΤ.
 • Φωτοτυπία (επικυρωμένη) αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (διπλώματος,πτυχίου, άδειας Ε.Ν.) του ναυτικού που χορηγήθηκε από (ΔΕΚΝ) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών και πιστοποιητικών Διεθνούς Σύμβασης STCW.
 • Κατάλογος ΓΕΝΕ περί μη προσφοράς εν ενεργεία ναυτικού αντίστοιχηςειδικότητας ναυτολόγησης του συνταξιούχου.

 

- Πηγή: https://www.ynanp.gr/ -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

Χορήγηση Βεβαίωσης Ναυτολόγησης σε πλοίο

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΟΙΟ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Προσκόμιση του ναυτολογίου του πλοίου και του ναυτικού φυλλαδίου.
 • Αίτηση

 

- Πηγή: https://www.ynanp.gr/ -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

Επικύρωση Ναυτολογήσεων - Απολύσεων σε Ναυτικό Φυλλάδιο

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ Η΄ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ Η΄ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΡΑΥ)
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΑΙΩΜΑ Ν.Α.Τ. (όπου απαιτείται)
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

- Πηγή: https://www.ynanp.gr/ -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search