Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

(Survival Training A-VI/2-1)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Ναυτικοί που έχουν τουλάχιστον ένα (01) έτος θαλάσσια υπηρεσία.
 • Να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ο Βασικός Κύκλος Σπουδών.
 • Παλαιοί Ναυτικοί για απόκτηση νέου τύπου πιστοποιητικού χωρίς τρίμηνη προϋπηρεσία την πενταετία προ της αιτήσεως.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Σελίδες Νο.4 & 5 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
 3. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου).
 4. Ιατρική βεβαίωση περί καλής κατάστασης της υγείας του υποψηφίου σπουδαστή-στριας (µε έµφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για όσους είναι κάτοχοι ιατρικού πιστοποιητικού σε ισχύ (MLC 2006, Tittle 1, Reg.1-2). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τους σπουδαστές - στριες ΑΕΝ.
 1. (*) Μηχανογραφικό δελτίο θαλάσσιας υπηρεσίας µε τουλάχιστον ένα χρόνο θαλάσσιας υπηρεσίας από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ. Η πιστοποίηση της θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να γίνει και βάσει Βεβαίωσης Λιμενικής Αρχής, Πιστοποιητικού θαλάσσιας Υπηρεσίας και βάσει της υπηρεσίας που αναγράφεται στις σελίδες ναυτολόγησης και απόλυσης στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ναυτικού. Για  τους σπουδαστές - στριες ΑΕΝ, απαιτείται Βεβαίωση της Διεύθυνσης Σπουδών της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι -ες έχουν τουλάχιστον έξι (06) μήνες θαλάσσια υπηρεσία. 
 2. Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ.

 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ:

 • Ανώτερη εκπαίδευση στη χρήση σωστικών σκαφών και λέµβων διάσωσης (29 ώρες).
 • ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες.

 

- Πηγή: https://sspma.gr/ -

 

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search