Έγγραφο Ασφαλούς Συνθέσεως

Έγγραφο Ασφαλούς Συνθέσεως

Έγγραφο Ασφαλούς Συνθέσεως

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  • Χορηγείται σε κάθε πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται η STCW/78 και εκτελεί διεθνείς πλόες .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Φωτοαντίγραφο εγγράφου Εθνικότητος (εάν η ισχύς της μηχανής δεν αναγράφεται σε K.W. προσκόμιση οποιουδήποτε έγγραφου - πιστοποιητικού ή βεβαίωση Νηογνώμονα με ισχύ μηχανής σε K.W.).
  • Πιστοποιητικό Καταμέτρησης.
  • Φωτοαντίγραφο σήματος καθορισμού συνθέσεως η ειδικής συνθέσεως από ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ (εφ’ όσον υπάρχει)
  • Πιστοποιητικό Κλάσης ή Βεβαίωση από νηογνώμονα περί αυτοματισμού (προκειμένου για αυτόματα Φ/Γ ή Δ/Ξ) .
  • Π.Α ή ΠΓΕ (όπου απαιτείται).
  • Αίτηση.
  • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ασφαλούς διαχείρισης .
  • Υ.Δ. από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας περί ναυτολόγησης ηλεκτρολόγου ή δοκίμου μηχανικού (εάν προβλέπεται από την σύνθεση του πλοίου) .
  • Προσκόμιση προηγουμένου Έγγραφου Ελάχιστης Ασφαλούς Στελέχωσης , αν πρόκειται για αντικατάσταση .

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Δύναται να εκδοθεί και προσωρινό έγγραφο ασφαλούς συνθέσεως, από τη Υπηρεσία μας, εφ’ όσον το πλοίο τελεί υπό νηολόγηση.

 

- Πηγή: https://www.ynanp.gr/ -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search