Επέκταση εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Ασπροπύργου & νέες εγγραφές σε διαθέσιμους κύκλους σπουδών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Επέκταση εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Ασπροπύργου & νέες εγγραφές σε διαθέσιμους κύκλους σπουδών

 

Από τη Δευτέρα 06-07-2020 και από ώρα 08:00 π.μ. θα εκκινήσει η διαδικασία  νέων εγγραφών για τα τμήματα : 

  • Ανώτερα Προχωρημένα Σωστικά (A-VI2-1) - (περιορισμένες θέσεις - 2 τμήματα) 
  • Εκσυγχρονισμός Γνώσεων (Α1-Α2) 
  • Ταχύπλοοι Λέμβοι Διάσωσης (A-VI/2-2) (πολύ περιορισμένες θέσεις - 1 τμήμα) 
  • Προχωρημένης Πυρόσβεσης (Γ) (A-VI/3) (περιορισμένες θέσεις - 2 τμήματα) 
  • Πρώτες Βοήθειες (A-VI/4-1) (περιορισμένες θέσεις - 2 τμήματα) 

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας & Πιστοποιητικών Επικύρωσης

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας & Πιστοποιητικών Επικύρωσης

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προκειμένου διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, χορηγείται παράταση ισχύος έως την 31.12.2020  στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας Σ.Π.Μ που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με της διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78 και έληξαν ή πρόκειται να λήξουν έως την παραπάνω ημερομηνία.

Επανέναρξη εκπαιδευτικής λειτουργίας ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου με φυσική παρουσία

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Επανέναρξη εκπαιδευτικής λειτουργίας ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου με φυσική παρουσία

 

Σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ.:2232.19/34453/2020/05.06.2020 απόφαση κ.ΥΝΑΝΠ, ορίστηκε ότι οι Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων δύναται να εκκινήσουν με φυσική παρουσία την εκπαίδευση σπουδαστών/-στριών, από την 8η Ιουνίου 2020, είτε προς ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων όπου δεν είναι εφικτό να συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση, είτε προς διδασκαλία των πρακτικών.

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Like us

Σύνδεση Χρήστη

©2017 nautikos.gr. All Rights Reserved.

Search

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων