Έκδοση Αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  • Να είναι απογεγραμμένος και ενεργός ναυτικός.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου ή φωτοτυπία ταυτότητας μαζί με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Τρεις (03) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
  3. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται υπηρεσιακώς).
  4. Παραπεμπτικό για πληρωμή εντύπου αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου (22€). (έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε πληρωμή)
  5. Ένορκη Βεβαίωση από Λιμενική Αρχή (μόνο για απώλεια – κλοπή ναυτικού φυλλαδίου).
  6. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες) (μόνο για αλλαγή χρώματος ναυτικού φυλλαδίου).
  7. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου. (μόνο για αλλαγή ναυτικού φυλλαδίου από περιορισμένης χρήσης σε όλους τους κλάδους και αντίθετα).

 

- Πηγή: www.ynanp.gr -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search