Χορήγηση κατ΄εξαίρεση Άδειας Ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητος

Χορήγηση κατ΄εξαίρεση Άδειας Ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητος

Χορήγηση κατ΄εξαίρεση Άδειας Ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητος

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Χορηγείται σε Πλοιάρχους ή Μηχανικούς Γ΄ Τάξεως προκειμένου να ναυτολογηθούν ωςΠλοιάρχοι Β΄ ή Μηχανικοί Β΄ Τάξεως αντίστοιχα.
  • Η χρονική διάρκεια ισχύος της αδείας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
  • Η ναυτολόγηση του ναυτικού στο πλοίο πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοσητης αδείας διαφορετικά η άδεια παύει να ισχύει.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο κατάλληλου πιστοποιητικού.• Θαλάσσια υπηρεσία Αξιωματικού φυλακής γέφυρας ή μηχανής τουλάχιστον 12 μήνες σεπλοία άνω των χιλίων (1000) κόρων ολικής χωρητικότητας ή συνολικής ιπποδύναμης άνωτων εξακοσίων (600) ίππων αντίστοιχα.
  • Σημείωμα Γ.Ε.Ν.Ε. ότι δεν προσφέρονται προσοντούχοι ναυτικοί με την αιτούμενηειδικότητα για το συγκεκριμένο πλοίο.
  • Φωτοαντίγραφο Ν.Φ. ( σελίδα με ληφθείσα άδεια αναχώρησης από ΚΛΠ/ΤΕΝ) ήβεβαίωση εταιρείας (ότι ο ναυτικός είναι ναυτολογημένος στο πλοίο ….. από ……) γιαναυτικό που είναι ήδη ναυτολογημένος στο πλοίο.
  • Αίτηση

 

- Πηγή: https://www.ynanp.gr/ -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search