Θεώρηση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Πλοία υπό Ξένη Σημαία (Μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ)

Θεώρηση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Πλοία υπό Ξένη Σημαία (Μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ)

Θεώρηση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Πλοία υπό Ξένη Σημαία (Μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ)

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Η θεώρηση πρέπει να γίνει εντός τριάνταέξι (36) μηνών από την ημερομηνία απολύσεως του ναυτικού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Έντυπο πιστοποιητικού θαλάσσιας Υπηρεσίας υπογεγραμμένο από τον Πλοίαρχο (πρωτότυπο).
 • Φωτοαντίγραφο των σελίδων του ναυτολογίου του πλοίου όπου αναγράφονται τα στοιχεία του πλοίου, και θεώρηση του επίσημου κράτους της σημαίας, ημερομηνία ναυτολόγησης – απόλυσης ναυτικού.
 • Φωτοαντίγραφα Ημερολογίου Γέφυρας ανά 15 με 20 ημέρες (για θεώρηση πιστοποιητικού με την ειδικότητα του πλοιάρχου απαιτείται η παραλαβή - παράδοση πλοιαρχίας από το ημερολόγιο του πλοίου).
 • Υπεύθυνη δήλωση του ναυτικού ότι:
  1. τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων του πλοίου.( όνομα πλοίου – σημαία ) που υπηρέτησε ως (ειδικότητα και χρονικό διάστημα ) .
  2. Αναχώρησε από την Ελλάδα την (ακριβή ημερομηνία ) και επέστρεψε την (ακριβή ημερομηνία).
  3. Το πλοίο ήταν σε ενέργεια και δεν εκτέλεσε επισκευές στο χρονικό διάστημα της ναυτολόγησης του ή το πλοίο εκτέλεσε επισκευές από – έως (χρονικό διάστημα ).
 • Φωτοαντίγραφα όλων των καταστάσεων μισθοδοσίας (ΡΑΥ) ναυτικού.
 • Φωτοαντίγραφο σελ. 4 και 5 Ναυτικού Φυλλαδίου ενδιαφερομένου ναυτικού, όπου φαίνονται τα στοιχεία του και η τυχόν ληφθείσα άδεια αναχωρήσεως του.
 • Βεβαίωση ναυτιλιακής εταιρείας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα που υπηρέτησε ο ναυτικός επί του πλοίου (πρωτότυπη).

 

- Πηγή: https://www.ynanp.gr/ -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search