Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις

Ναυτική Εκπαίδευση

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων

Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών

Απόκτηση Διπλωμάτων – Χορήγηση Πιστοποιητικών & Βεβαιώσεων

Απόκτηση Διπλωμάτων – Χορήγηση Πιστοποιητικών & Βεβαιώσεων

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν ΡΗ-ΡΕ

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν ΡΗ-ΡΕ

Ναυτικά Φυλλάδια

Έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου

Επαναπογραφή ναυτικού φυλλαδίου

Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου

Tαχύπλοων

Tαχύπλοων

Λεμβολόγησης και νηολόγησης σκαφών

Εκτέλεσης πλόων

Εκτέλεσης πλόων

Ατομικών επαγγελματικών

Ατομικών επαγγελματικών

Αλιείας

Αλιείας

Αστυνομικής φύσης – Δικαστικό

Αστυνομικής φύσης – Δικαστικό

Εργασιακά

Συνταξιοδοτικά

Ασφάλειες Σκαφών

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search