Έκδοση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας

Έκδοση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας για διάφορες χρήσεις

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙΚΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Η΄ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

- Πηγή: https://www.ynanp.gr/ -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Like us

Σύνδεση Χρήστη

©2017 nautikos.gr. All Rights Reserved.

Search

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων