Λεμβολόγησης και Νηολόγησης Σκαφών

Άδειες Tαχύπλοων
Ατομικών Επαγγελματικών

Αστυνομικής Φύσης - Δικαστικό

Έκδοση Άδειας Χειριστού Ταχύπλοου λόγω απώλειας
Έκδοση Άδειας Χειριστού Ταχύπλοου λόγω ορίου ηλικίας
Συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Χειριστή – Πηδαλιούχου Λάντζας.
Χορήγηση Άδειας Λάντζας
Άδεια Καταδυτικού Συνεργείου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
Άδεια Καταδυτικών Εργασιών (απλές)
Ανανέωση Άδειας Ανόδου Επί Πλοίου

Εκτέλεσης Πλόων

Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας Εκτελέσεων Πλόων
Ανανέωση Ερασιτεχνικής Άδειας Εκτελέσεων Πλόων

Λεμβολόγησης και Νηολόγησης Σκαφών

Λεμβολόγηση μικρού σκάφους

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search