Βασικός Κύκλος Σπουδών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

Βασικός Κύκλος Σπουδών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Βασικός Κύκλος Σπουδών

(Basic Training Α-VI/1-1 έως VI/1-4)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Ναυτικοί που δεν έχουν περάσει ποτέ εκπαίδευση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, ώστε να αποκτήσουν Ναυτικό Φυλλάδιο προκειμένου να ναυτολογηθούν.
 • Παλαιοί Ναυτικοί για ενεργοποίηση (επανυπογραφή) του Ναυτικού Φυλλαδίου τους.
 • Παλαιοί Ναυτικοί για απόκτηση νέου τύπου πιστοποιητικού χωρίς τρίμηνη προϋπηρεσία την πενταετία προ αιτήσεως.
 • Λεμβούχοι.
 • Ιδιώτες που εργάζονται σε επιχειρήσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της γνώσης σε σωστικά και πυροσβεστικά μέσα.

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Ενεργό Ναυτικό Φυλλάδιο ή υπηρεσιακό σημείωμα (παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
 3. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου).
 4. Ιατρική βεβαίωση περί καλής κατάστασης της υγείας του υποψηφίου σπουδαστή/σπουδάστριας (µε έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για όσους/όσες είναι κάτοχοι  ιατρικού πιστοποιητικού σε ισχύ (MLC 2006, Tittle 1, Reg.1-2). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τους σπουδαστές - στριες ΑΕΝ.
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. (*) Για λεμβούχους, βεβαίωση Λιμενικής Αρχής που να προκύπτει η άσκηση του αντιστοίχου επαγγέλματος.
 7. (*) Για ιδιώτες, βεβαίωση της επιχείρησης που εργάζονται ότι ασκούν καθήκοντα πυρόσβεσης ή διάσωσης.
 8. Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ. (εάν υπάρχει).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: 

 • Σωστικά (19 ώρες) 3 ημέρες
 • Πυροσβεστικά (19 ώρες) 3 ημέρες
 • Α΄ Βοήθειες (12 ώρες) 2 ημέρες
 • Προσωπική ασφάλεια και Κοινωνικά καθήκοντα (13 ώρες) 2 ημέρες
 • Θέματα Ασφάλειας Πλοίου (Επιπέδου Β') (5 ώρες)
 • ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

 

- Πηγή: https://sspma.gr/ -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Like us

Σύνδεση Χρήστη

©2017 nautikos.gr. All Rights Reserved.

Search

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων