Βασικός Κύκλος Σπουδών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

Βασικός Κύκλος Σπουδών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

Βασικός Κύκλος Σπουδών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Βασικός Κύκλος Σπουδών

(Basic Training Α-VI/1-1 έως VI/1-4)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Ναυτικοί που δεν έχουν περάσει ποτέ εκπαίδευση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, ώστε να αποκτήσουν Ναυτικό Φυλλάδιο προκειμένου να ναυτολογηθούν.
 • Παλαιοί Ναυτικοί για ενεργοποίηση (επανυπογραφή) του Ναυτικού Φυλλαδίου τους.
 • Παλαιοί Ναυτικοί για απόκτηση νέου τύπου πιστοποιητικού χωρίς τρίμηνη προϋπηρεσία την πενταετία προ αιτήσεως.
 • Λεμβούχοι.
 • Ιδιώτες που εργάζονται σε επιχειρήσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της γνώσης σε σωστικά και πυροσβεστικά μέσα.

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Ενεργό Ναυτικό Φυλλάδιο ή υπηρεσιακό σημείωμα (παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
 3. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου).
 4. Ιατρική βεβαίωση περί καλής κατάστασης της υγείας του υποψηφίου σπουδαστή/σπουδάστριας (µε έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για όσους/όσες είναι κάτοχοι  ιατρικού πιστοποιητικού σε ισχύ (MLC 2006, Tittle 1, Reg.1-2). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τους σπουδαστές - στριες ΑΕΝ.
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. (*) Για λεμβούχους, βεβαίωση Λιμενικής Αρχής που να προκύπτει η άσκηση του αντιστοίχου επαγγέλματος.
 7. (*) Για ιδιώτες, βεβαίωση της επιχείρησης που εργάζονται ότι ασκούν καθήκοντα πυρόσβεσης ή διάσωσης.
 8. Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ. (εάν υπάρχει).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: 

 • Σωστικά (19 ώρες) 3 ημέρες
 • Πυροσβεστικά (19 ώρες) 3 ημέρες
 • Α΄ Βοήθειες (12 ώρες) 2 ημέρες
 • Προσωπική ασφάλεια και Κοινωνικά καθήκοντα (13 ώρες) 2 ημέρες
 • Θέματα Ασφάλειας Πλοίου (Επιπέδου Β') (5 ώρες)
 • ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

 

- Πηγή: https://sspma.gr/ -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search