Ναυτική Εκπαίδευση

Εγγραφές Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοεπικοινωνιών, Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων

Εγγραφές ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Aπόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Α’
 • Aπόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β’
 • Ανανέωση ληγμένου διπλώματος Πλοιάρχων
 • Επανεξέταση - Ανανέωση Πιστοποιητικών
 • SSO (A-VI/5) - Αξιωματικών πρώτη φορά
 • SSO - Συμπληρωματικό αξιωματικών "πειρατεία"
 • SSO - Αντικατάσταση παλαιών πτυχίων
 • SSO A+B - Security (A-VI/6-1) (A-VI/6) - Κατωτέρου πληρώματος
 • Ro-Ro
 • Tanker Safety Basic
 • Tanker Safety Advanced Oil
 • Tanker Safety Advanced Chemical
 • Tanker Safety Advanced LPG
 • Ιατρικά - Medical Care
 • BRM BTM - Προσομοιωτής γέφυρας
 • BRM - Μίας ημέρας για ανανέωση παλαιών πτυχίων
 • ECDIS
 • Προσαρμογή γνώσεων Manila Πλοιάρχων
Εγγραφές ΚΕΣΕΝ Μηχανικών

Εγγραφές ΚΕΣΕΝ Μηχανικών

 • Απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Α’
 • Απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β’
 • Προσαρμογή γνώσεων Manila Μηχανικών
 • Ανανέωση ληγμένου διπλώματος Μηχανικού Α' Β' Γ'
 • ERM (προσομοιωτής μηχανοστασίου)
 • ERM (συμπληρωματικό για παλαιούς τύπους πτυχίων ERS)

Κύκλοι Σπουδών Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων

 • Κύκλος Πυρασφάλειας.
 • Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών
 • Κύκλος Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών.
 • Κύκλος Εκσυγχρονισμού Γνώσεων.
 • Βασικός Κύκλος Σπουδών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.
ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοεπικοινωνιών

ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοεπικοινωνιών

 • Χειριστών γενικής χρήσης GMDSS (GOC)
 • Χειριστών γενικής χρήσης GMDSS (GOC) - Για απόφοιτους ΑΕΝ μετά το 1993
 • Χειριστών περιορισμένης χρήσης GMDSS (ROC)
 • Χειριστών Μικρής εμβέλειας εντός περιοχών Α1 (SRC)
 • Ανανέωση χειριστών γενικής GMDSS (GOC REFRESHING)
 • Χειριστών περιορισμένης χρήσης GMDSS (ROC REFRESHING)

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Like us

Σύνδεση Χρήστη

©2017 nautikos.gr. All Rights Reserved.

Search