Ναυτική Εκπαίδευση

Εγγραφές Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοεπικοινωνιών, Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων

Εγγραφές ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Aπόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Α’
 • Aπόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β’
 • Ανανέωση ληγμένου διπλώματος Πλοιάρχων
 • Επανεξέταση - Ανανέωση Πιστοποιητικών
 • SSO (A-VI/5) - Αξιωματικών πρώτη φορά
 • SSO - Συμπληρωματικό αξιωματικών "πειρατεία"
 • SSO - Αντικατάσταση παλαιών πτυχίων
 • SSO A+B - Security (A-VI/6-1) (A-VI/6) - Κατωτέρου πληρώματος
 • Ro-Ro
 • Tanker Safety Basic
 • Tanker Safety Advanced Oil
 • Tanker Safety Advanced Chemical
 • Tanker Safety Advanced LPG
 • Ιατρικά - Medical Care
 • BRM BTM - Προσομοιωτής γέφυρας
 • BRM - Μίας ημέρας για ανανέωση παλαιών πτυχίων
 • ECDIS
 • Προσαρμογή γνώσεων Manila Πλοιάρχων
Εγγραφές ΚΕΣΕΝ Μηχανικών

Εγγραφές ΚΕΣΕΝ Μηχανικών

 • Απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Α’
 • Απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β’
 • Προσαρμογή γνώσεων Manila Μηχανικών
 • Ανανέωση ληγμένου διπλώματος Μηχανικού Α' Β' Γ'
 • ERM (προσομοιωτής μηχανοστασίου)
 • ERM (συμπληρωματικό για παλαιούς τύπους πτυχίων ERS)

Κύκλοι Σπουδών Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων

 • Βασικός Κύκλος Σπουδών.
 • Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών.
 • Κύκλος Προχωρημένης Πυρόσβεσης.
 • Κύκλος Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών.
 • Κύκλος Εκσυγχρονισμού Γνώσεων.
 • Κύκλος Σωστικών - Ταχυπλόων λέμβων διάσωσης.
 • Κύκλος Εκσυγχρονισμού Γνώσεων υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.
 • ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοεπικοινωνιών

  ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοεπικοινωνιών

  • Χειριστών γενικής χρήσης GMDSS (GOC)
  • Χειριστών γενικής χρήσης GMDSS (GOC) - Για απόφοιτους ΑΕΝ μετά το 1993
  • Χειριστών περιορισμένης χρήσης GMDSS (ROC)
  • Χειριστών Μικρής εμβέλειας εντός περιοχών Α1 (SRC)
  • Ανανέωση χειριστών γενικής GMDSS (GOC REFRESHING)
  • Χειριστών περιορισμένης χρήσης GMDSS (ROC REFRESHING)

  Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις

  nautikos.gr

  Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

  Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  nautikos.gr

  2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

  Τηλ. 2130887322

  Κιν. 6942 956 577

  Κιν. 6975 569 477

  Like us

  Σύνδεση Χρήστη

  Search