Έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου

ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: 2 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Για να αποκτήσει ναυτικό φυλλάδιο πρέπει να έχει τα παρακάτω ειδικά προσόντα:
 • Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του άνευ ανωτάτου χρονικού ορίου ηλικίας (π.δ.260/2001).
 • Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου (π.δ. 256/1986 όπως ισχύει) ή Δημοτικού (π.δ.260/2001 όπως ισχύει).
 • Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.
 • Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών.
 • Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (δεν είναι υποχρεωτικό για ναυτικό φυλλάδιο που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 260/2001).
 • Να κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
 • Να μην έχει καταδικασθεί για αδικήματα του αρθρ.1 Π.∆. 247/89 (Λιποταξία ή Ανυποταξία στο στράτευμα).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει και ότι «δεν έχει την ιδιότητα Πολιτικού ή Στρατιωτικού ∆ημοσίου Υπαλλήλου, Υπαλλήλου Νομικού Προσώπου ∆ημοσίου ∆ικαίου ή Κοινωνικοποιημένου Οργανισμού και δεν είναι συνταξιούχος των παραπάνω φορέων και γνωρίζει κολύμβηση.
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου.
 3. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού.
 4. Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.
 5. Οκτώ (08) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
 6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς).
 7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς)
 8. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες).
 9. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 10. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου.
 11. Συγκατάθεση γονέων (Πατρός-Μητρός) για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 12. Παραπεμπτικό για πληρωμή εντύπου ναυτικού φυλλαδίου (22€). (έκδοση ναυτικού φυλλαδίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε πληρωμή).

 

- Πηγή: www.ynanp.gr -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search