Στον τομέα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, αναλαμβάνουμε την πλήρη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την απονομή σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και η δικηγόρος μας Δήμου Αγγελική με πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στον τομέα των συντάξεων αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό την επίλυση ζητημάτων που αφορούν υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, παρέχοντας τις κάτωθι εξειδικευμένες υπηρεσίες:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κάθε υποψήφιου συνταξιούχου.
  • Σύνταξη αναλυτικής και εξατομικευμένης προσυνταξιοδοτικής γνωμοδότησης, που περιλαμβάνει την καταμέτρηση των χρόνων ασφάλισης και των τυχόν προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.
  • Με την έγγραφη προσυνταξιοδοτική γνωμοδότηση, που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος, αποκτά πλήρη και σαφή γνώση της ασφαλιστικής του περίπτωσης, των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και γενικά των δυνατοτήτων που του παρέχει η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, αφενός για να θεμελιώσει το συντομότερο δυνατό, δικαίωμα σύνταξης, αφετέρου να βελτιώσει το ποσό της σύνταξής του.
  • Παροχή νομικών συμβουλών σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζονται με επιμέρους ζητήματα πολλαπλής, παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης, σε ζητήματα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης και μεταφοράς χρόνων ασφάλισης από φορείς κύριας ασφάλισης των εξωτερικού, και γενικά σε κάθε πρόβλημα εν γένει προκύπτει κατά την διαδικασία απονομής κάθε σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου).

Αναλαμβάνουμε επίσης την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης μέχρι την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Κατηγορίες Συντάξεων

Λόγω Ανικανότητας
Μεταβίβαση Σύνταξης
Επικουρική Ασφάλιση (Κ.Ε.Α.Ν)
Ταμείο Πρόνοιας (Τ.Π.Ε.Ν) - ΕΦΑΠΑΞ

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search