Χορήγηση Βεβαίωσης Ναυτολόγησης σε πλοίο

Επικύρωση Ναυτολογίων

Αναγνώριση Θαλάσσιας Υπηρεσίας

... Σε Πλοία Υπό Ξένη Σημαία (Συμβεβλημένα με το ΝΑΤ)
Θεώρηση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Πλοία υπό Ξένη Σημαία (Μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ)
Διόρθωση Μηχανογραφικών Δελτίων Ναυτικών

Έκδοση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας

...για Δημόσιους Οργανισμούς και Ιδιωτικές Υπηρεσίες
...για Εφορία και Τράπεζες
...για Οίκο Ναύτου
...για Στρατολογία
Αλλαγή Ειδικότητας Ναυτολόγησης
Επικύρωση Ναυτολογήσεων - Απολύσεων σε Ναυτικό Φυλλάδιο
Βεβαίωση STCW/78 όπως τροποποιήθηκε το 1995 Ro-Ro Passenger
Χορήγηση Βεβαίωσης Θαλάσσιας Υπηρεσίας για το οικονομικό επίδομα που παρέχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ)
Έγγραφο Ασφαλούς Συνθέσεως
Χορήγηση Βεβαίωσης Ναυτολόγησης σε πλοίο
Χορήγηση κατ΄εξαίρεση Άδειας Ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητος
Επανάληψη του Ναυτικού Επαγγελμάτος από Συνταξιούχο Ναυτικό

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Like us

Σύνδεση Χρήστη

©2017 nautikos.gr. All Rights Reserved.

Search

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων