Κύκλος Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών

Κύκλος Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών

Κύκλος Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Κύκλος Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών

(Medical First Aid A-VI/4-1)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Οι κάτοχοι-ες διπλώµατος Αξιωματικού Ε.Ν. (Πλοίαρχοι - Μηχανικοί – Αρχιθαλαμηπόλοι Φροντιστές - Ηλεκτρολόγοι κ.λπ.) που έχουν φοιτήσει στο παρελθόν στον Πρώτο ή ∆εύτερο κύκλο σπουδών, καθώς και οι υποψήφιοι-ες για την απόκτηση διπλώματος Αξ/κού Ε.Ν. (Πλοίαρχοι - Μηχανικοί – Αρχιθαλαμηπόλοι - Φροντιστές - Ηλεκτρολόγοι κ.λπ.)  Να έχει ολοκληρωθεί ο βασικός κύκλος σπουδών.
 • Αξιωματικοί Ε.Ν. για την απόκτηση νέου τύπου πιστοποιητικού χωρίς τρίμηνη προϋπηρεσία την τελευταία πενταετία προ της αιτήσεως.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 1. Αίτηση.
 2. Σελίδες Νο.4 & 5 ενεργού Ναυτικού Φυλλαδίου.
 3. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου).
 4. Ιατρική βεβαίωση περί καλής κατάστασης της υγείας του υποψηφίου σπουδαστή-στριας (µε έµφαση στην όραση, ακοή και αρτιµέλεια). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για όσους είναι κάτοχοι ιατρικού πιστοποιητικού σε ισχύ (MLC 2006, Tittle 1, Reg.1-2).  Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τους σπουδαστές - στριες ΑΕΝ.
 5. Φωτοτυπία διπλώµατος Αξ/κού Ε.Ν. (Πλοίαρχου - Μηχανικού - Φροντιστού - Ηλεκτρολόγου κ.λπ.) ή βεβαίωση από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τα προσόντα για την απόκτηση διπλώµατος Αξ/κού Ε.Ν.
 6. Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: 

 • Προσωπική ασφάλεια και κοινωνικά καθήκοντα (13 ώρες) 2 ηµέρες.
 • Ανώτερη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες (14 ώρες) 2 ηµέρες.
 • ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες.

 

- Πηγή: https://sspma.gr/ -

 

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search