Χειριστών Μικρής εμβέλειας εντός περιοχών Α1 (SRC)

Τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης GMDSS (GOC)
Ειδικό Τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης GMDSS για Απόφοιτους ΑΕΝ μετά το 1993 (GOC)
Τμήμα Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης GMDSS (ROC)
Τμήμα Χειριστών Μικρής Εμβέλειας Εντός Περιοχών Α1 (SRC)
Τμήμα Εξασφάλiσης Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού Γνώσεων Χειριστή Γενικής Χρήσης GMDSS (GOC REFRESHING)
Τμήμα Εξασφάλησης Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού Γνώσεων Χειριστή Περιορισμένης Χρήσης GMDSS (ROC REFRESHING)

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search